Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, programem antywirusowym oraz urządzeń wielofunkcyjnych do pracowni e-learningowych w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych

Termin składania ofert: 13.10.2015 godz. 10:00
Nowy termin składania ofert: 15.10.2015 godz. 10.00
Zmiana treści SIWZ: 07.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1a do formularza oferty
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 09.10.2015
Zmiana treści SIWZ: 09.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Zmiana treści SIWZ: 12.10.2015
Uwaga zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ i załącznik nr 1b do formularza oferty
Informacja o unieważnieniu postępowania: 02.11.2015

 

 

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20151005 Ołoszenie o zamówieniu Dostawa sprzętu komp..pdf)Ogłoszenie o zamówieniu2015-10-05 11:17
Download this file (20151005 SIWZ + załaczniki Dostawa sprzętu komp..zip)SIWZ, załączniki2015-10-05 11:18
Download this file (20151007 Zmiana treści SIWZ Dostawa sprzętu komp..zip)Zmiana treści SIWZ2015-10-07 10:17
Download this file (20151009 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa sprzętu komp..pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2015-10-09 09:30
Download this file (20151009 Zmiana treści SIWZ Dostawa sprzetu komp..zip)Zmiana treści SIWZ2015-10-09 12:31
Download this file (20151012 Zmiana treści SIWZ Dostawa sprzetu komp..zip)Zmiana treści SIWZ2015-10-12 12:46
Download this file (20151102 Informacja o unieważnieniu postępowania Dostawa sprzętu komp..pdf)Informacja o unieważnieniu postępowania2015-11-02 11:44