zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01 grudnia 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu wraz z urządzeniami towarzyszącymi z nim funkcjonalnie na działkach nr ewid. 237/2 i 119/1 w miejscowości Mostki, gm. Staszów oraz na szczególne korzystanie z wód   w zakresie poboru  wód powierzchniowych z rzeki Kacanka  i zrzutu wody ze stawu  do rzeki Kacanka.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171208 Informacja o wszczeciu postepowania Mostki.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-08 09:48