zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 30 listopada 2017 r. wszczęto na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.  ziemnego stawu rybnego typu karpiowego zlokalizowanego na działkach nr ewid. 367/1 i 367/2 obręb Szydłów wraz z urządzeniami związanymi z nim funkcjonalnie, tj. mnichem odprowadzającym z wylotem do rzeki Ciekąca na działce nr ewid. 549 obręb Szydłów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171204 Informacja o wszczeciu postepowania Szydłów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-04 12:25