zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 z póź. zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 29 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora działającego przez pełnomocnika w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącego koryta rowu oraz budowę zastawki okresowo piętrzącej wodę o wysokości piętrzenia do 0,95 m, na działce nr ewid. 798 w obrębie Budy, gmina Bogoria w ramach inwestycji pn. „ Budowa opóźniaczy na rowach - zastawka w leśnictwie Smerdyna w ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171201 Informacja o wszczeciu postepowania Bogoria.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-01 11:12