zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 17 listopada 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni G-1 na działce o nr ewidencyjnej 27 w miejscowości Wola Żyzna oraz na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wody ze studni w ilości:

Qmaxh = 9,9 m3/h, Qśrd = 172,5 m3/d, Qmaxr = 17 250 m3/rok dla celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171201 Informacja o wszczęciu postępowania Wola Zyzna.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-12-01 09:13