Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (tekst jednolity W Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 15.11.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - studni D-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1058 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni D-1).

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171122 Informacja o wszczeciu postepowania Szydłów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-11-22 11:07