Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 10.10.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni D-2 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1548 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów neogenu za pomocą ujęcia (studni D-2).

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20171019 Informacja o wszczęciu postepowania Szydłów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-10-19 14:15