zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 ze zm.) informuję, że w dniu 20 września 2017 r. wszczęto na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, w imieniu której działa pełnomocnik postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym rurociągiem sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 40 mm w rurze osłonowej PE Dn 90 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem kanału rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscowości Niedziałki (działka nr 582, obręb Niedziałki).

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170928 Informacja o wszczęciu postępowania Niedziałki.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-09-28 15:05