Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121 ze zm.) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 05.09.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni P-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 1809/2 w m. Szydłów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  trzeciorzędowych za pomocą ujęcia (studni P-1)

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170920 Informacja o wszczęciu postępowania Szydłów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-09-20 11:29