Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 01.08.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych istniejącym wylotem do rzeki Ciekąca w km 4+150 z oczyszczalni ścieków w m. Gacki , gmina Szydłów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170825 Informacja o wszczęciu postępowania Gacki.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-08-25 09:55