Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 27.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – studni S-1 zlokalizowanej na działce nr ewidencyjny 461 w m. Kotuszów, gmina Szydłów oraz na pobór wód podziemnych z utworów  neogenu  za pomocą ujęcia (studni S-1).

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170823 Informacja o wszczęciu postępowania Kotuszów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-08-23 11:05