zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) informuję, że w dniu 25 lipca 2017 r. wszczęto na wniosek postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.    wykonanie urządzenia wodnego - ziemnego stawu rybnego typu karpiowego powierzchni całkowitej 2578 m2, podzielonego na 3 „baseny” o głębokościach wody: 2m, 2,5 m, 3m; bezodpływowego, zasilanego w wodę z podsiąków, zlokalizowanego na działce nr ewid. 368/2, obręb Rytwiany, gm. Rytwiany;
2.    wykonywanie robót na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarnej Staszowskiej dla inwestycji polegającej na wykonaniu stawu rybnego typu karpiowego na dz. nr 368/2 w Rytwianach, gm. Rytwiany.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170817 Informacja o wszczęciu postepowamnia Kondek.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-08-17 07:51