Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1121) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 20.07.2017 roku zostało wszczęte na wniosek inwestora postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. „ Budowa zbiornika małej retencji wraz z ujęciem brzegowym z rzeki Czarna Staszowska w km 27+250” w zakresie: szczególnego korzystania z wód (poboru i rzutu wód powierzchniowych), wykonanie urządzeń wodnych, zmiany uksztaltowania terenu, składowania materiałów budowlanych i wykonywania innych robot na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Czarna Staszowska na działkach o nr ewid. 191/5, 667,683 i 191/2 obręb Oględów, gm. Staszów.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170724 Informacja o wszczęciu postępowania Oględów.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-07-24 14:03