Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (t.j. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1121) informuję, że w dniu 14 lipca 2017 roku zostało wszczęto na wniosek Piekarni Bobowska Rogala Sp. z o.o. Sp. K. ul. Grunwaldzka 59, 38-350 Bobowa, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej projektowanej na działkach o nr ewid. 1520 i 1521, obręb Oleśnica poprzez przyłącze do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (20170717 Informacja o wszczęciu postępowania. Oleśnica-myjnia.pdf)Informacja o wszczęciu postępowania2017-07-17 14:53