Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.12.2016.IIBB z dnia 29.03.2016r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr  435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy  w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: B.6740.82.2015.IIBB z dnia 08.12.2015r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T01 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych     w ewidencji gruntów  nr 266 w obrębie ewidencyjnym Przyborowice, na działkach nr 3, 433 w obrębie ewidencyjnym Wola Kiełczyńska, na działkach nr 559, 493/1, 491/1, 490/1 w obrębie ewidencyjnym Wola Malkowska oraz na działkach nr 177, 207, 120, 119, 118, 117, 134, 69, 73, 18, 17/2, 16/2 15/2 w obrębie ewidencyjnym Malkowice realizowanej  w ramach zadania pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

    Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że w dniu 09.06.2016r. wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zmiany decyzji Starosty Staszowskiego znak: znak: B.6740.13.2016.IIBB z dnia 06.04.2016r.– zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria” w części dot. projektu budowlanego zgodnie z przedłożonym aneksem.

   Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 20.04.2016 roku wpłynął wniosek Kopalni Dolomitu S.A., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na przebudowę stacji paliw w Kopalni Jurkowice na działce oznaczonej  w ewidencji gruntów   numerem 269/3 w obrębie ewidencyjnym Jurkowice.

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2016 roku, poz.353) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 26.02.2016r. (skorygowanego w dniu 07.03.2016r.)  wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9,  31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T08 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo - składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych  w ewidencji gruntów  nr:  303, 304, 300, 302, 301, 307 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

     Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 26.02.2016 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T09 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  435, 436, 437, 438, 439, 451, 452, 225, 138 w obrębie ewidencyjnym Wysoki Duże realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.  

       Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2013 roku, poz.1235 z późn.zm.) Starostwo Powiatowe  w Staszowie informuje, że w dniu 26.02.2016 roku wpłynął wniosek Farmy Wiatrowej Bogoria Sp.  z o.o. ul. Halicka 9, 31-036 Kraków w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę turbiny wiatrowej oznaczonej jako T12 wraz  z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – placem manewrowym, placem montażowo- składowym, ciągiem komunikacyjnym oraz linią elektroenergetyczną SN ze światłowodem na działkach oznaczonych   w ewidencji gruntów   nr:  782, 791, 378, 379, 380, 398, 399, 835, 400, 401, 403, 780, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 420, 412, 779 w obrębie ewidencyjnym Witowice oraz na działkach nr 94, 95, 96 w obrębie ewidencyjnym Pęcławice Górne realizowanej  w ramach zadania  pn: „Park wiatrowy w gminie Bogoria”.