ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH ZGODNIE Z ART. 14 USTAWY Z DNIA 11 LIPCA 2014 ROKU O PETYCJACH ( j.t. DZ. U. z 2018 ROKU, POZ. 870 ), ZAMIESZCZA SIĘ COROCZNIE NA STRONIE INTERNETOWEJ W TERMINIE DO 30 CZERWCA ZBIORCZĄ INFORMACJĘ O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W ROKU POPRZEDNIM. W 2021 ROKU POWIAT STASZOWSKI NIE ROZPATRZYŁ ŻADNEJ PETYCJI