STAROSTA STASZOWSKI


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1167/1 o pow. 1,8900 ha.