STAROSTA STASZOWSKI


ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Beszowa, gmina Łubnice, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 439/6 o pow. 0, 1700 ha na okres 3 lat.