o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - działki numer 1593, 1596/9, 1596/14 obręb Staszów, gmina Staszów z działkami sąsiednimi