STAROSTA STASZOWSKI
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Szydłów, gmina Szydłów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1167/1 o pow. 1,8900 ha.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-III.6840.6.2022 -ogłoszenie.pdf)GN-III.6840.6.2022 -ogłoszenie.pdf2024-03-08 12:24