Zawiadomienie

Na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 775 ze zm. zm.) zawiadamia się, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie wszczętej na wniosek firmy Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alinę Szeligę w trybie art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2023 roku, poz. 344 ze zm.) dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Staszowie, oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 147/4 i 5669/10 w celu realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie światłowodowej linii telekomunikacyjnej na istniejącej oraz projektowanej podbudowie słupowej.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (zaw. art 10_GN-V.6821.14.2023.pdf)zaw. art 10_GN-V.6821.14.2023.pdf2024-03-04 08:36