Drukuj
Ogłoszenia
obwieszczenia

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące ograniczenia, sposobu korzystania
z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Ceber gm. Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 134 w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na powieszeniu kabla światłowodowego typu ADSS oraz przyłączy ADSS do budynków na podbudowie słupów PGE i Orange.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie_wszczęcie__GN-V.6821.21.2021.pdf)obwieszczenie_wszczęcie__GN-V.6821.21.2021.pdf2021-10-22 15:10