Drukuj
Ogłoszenia
obwieszczenia

Działając na podstawie art. 10 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.),art. 124 i art. 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                     Starosta Staszowski

zawiadamia, że przygotowany został materiał dowodowy w sprawie z wniosku Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornej reprezentowanych przez Panią Izabelę Wyszyńską dotyczącej udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w obrębie Sworoń gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (zawiadomienie_GN-V.6852.11.2021.pdf)zawiadomienie_GN-V.6852.11.2021.pdf2021-10-19 13:53