Działając na podstawie art. 124a w związku z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.),

                                                                                                 informuję

o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach w sprawie ograniczenia, w drodze decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Rytwiany, gm. Rytwiany oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1575/1, w celu realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur dn 225 mm PE.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie_GN-V.6821.32.2021.pdf)ogłoszenie_GN-V.6821.32.2021.pdf2021-10-14 11:25