Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.), art. 124 i 124a w związku z art. 113 ust. 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 ze zm.)

                                                                                            Starosta Staszowski

zawiadamia, że na wniosek na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, zostało wszczęte postępowanie dotyczące udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Sworoń gm. Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 91, w celu wykonania czynności polegających na wymianie przewodów odgromowych linii elektroenergetycznej 220 kV Połaniec – Chmielów tor I.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6852.11.2021.doc)obwieszczenie(wszczęcie)_GN-V.6852.11.2021.doc2021-10-06 11:20