działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze  zm.), zarządzenia Nr 70/2021 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20 maja 2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz sporządzony dla nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (wykaz - GN-IV1.6840.2.2020.pdf)Wykaz2021-09-23 12:03