Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.12.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.804/4 o pow. 0,0129 ha

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.11.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Zagorzyce, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 109 o pow. 0,0500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zagorzyce, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.10.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Witowice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 302 o pow. 0,2500 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Witowice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.9.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Podlesie, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem  353 o pow. 0,2000 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Podlesie, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.8.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie  Wierzbka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 280 o pow. 0,0400 ha i 599 o pow. 0,0500 ha.

 

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wierzbka, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.27

GN-II.6821.1.7.2021

DECYZJA

 

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Domaradzice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  245 o pow. 0,4600 ha, 280 o pow. 0,0600 ha, 325 o pow. 1,40 ha i 327 o pow. 0,0300 ha.

orzekam

 

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domaradzice, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Staszów, dnia 2021.08.

GN-II.6821.1.6.2021

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 703) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 roku, poz. 735)  po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie   Mała Wieś, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr:  30 o pow. 0,0400 ha, 60 o pow. 2,6000 ha, 148 o pow. 8,6000 ha i 209 o pow. 0,6700 ha.

orzekam

 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mała Wieś, gmina Bogoria, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

UZASADNIENIE

Staszów, dnia 2021.08.30

 GN-II.6821.1.1.2019

ZAWIADOMIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym przez Starostę Staszowskiego w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 703), w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, na podstawie art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa zawiadamia się, że w dniu 7 października 2021r. o godz. 10.00 w miejscowości Przeczów, odbędzie się rozprawa administracyjna ww. sprawie. Na miejsce spotkania uczestników postępowania, wyznacza się budynek świetlicy wiejskiej.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

 o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Szczeglice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 433 o pow. 0,0600 ha.

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bogoria

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Kolonia Wysoki Małe, gmina Bogoria, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 373 o pow. 0,1100 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Grabowa, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 322 o pow. 0,9300 ha, 294 o pow. 0,0400 ha, 203 o pow. 2,3500 ha i 2 o pow. 5,9200 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Łubnice

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Wolica, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 535 o pow. 0,2500 ha.

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 703) po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Bydłowa, gmina Oleśnica, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 244 o pow. 1,0500 ha i 245 o pow. 0,3300 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 703) w sprawie ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w  Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha.

Na podstawie art. 7, art. 10§1, art. 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha.

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, iż w związku z wydaniem, na skutek złożonego przez Panią Jolantę Gałęza-Terelak i Witolda Terelak odwołania, przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji  z dnia 15.12.2020 roku, znak: SPN.IV.7511.2.7.2020 uchylającą w całości decyzję Starosty Staszowskiego z dnia 14.09.2020 r., znak: GN-II.6821.1.4.2019 orzekającą o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria, położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha

Działając na podstawie art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 3, art. 8 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703)   po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Oleśnica

orzekam

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Borzymów, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415 o pow. 0,5000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 274/1 o pow. 2,000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.

Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019r., znak: GN-II.6821.1.20.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka,  gmina Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna, 

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,2900 ha

orzekająca o umorzeniu w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brody, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 377 o pow. 0,7000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 568) oraz ustawą z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875)

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32.8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.