o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Brzozowa, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 587 o pow. 0,2900 ha

orzekająca o umorzeniu w całości jako bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie ustalenia uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Brody, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 377 o pow. 0,7000 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1 o pow. 2,6700 ha, 578 o pow. 0,0400 ha, 816 o pow. 0,4800 ha, 818 o pow. 0,4800 ha, 819 o pow. 0,1000 ha, 1058 o pow. 0,0400 ha.

Na podstawie art. 6a i art. 8d w związku z art. 9, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 703), art. 104 i art. 105 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) po rozpoznaniu wniosków dotyczących wpisu na listę udziałowców uprawnionych do udziału we Wspólnocie Gruntowej wsi Bogoria

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020, poz. 568) oraz ustawą z dnia 14.05.2020r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020r., poz. 875)

W związku z uchyleniem art. 15zzs ustawy z dnia 02.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. 2020, poz. 374) zmienionej ustawą z dnia 31.03.2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w okresie

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32.8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha. 

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Ruszcza, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

(Działki nr: 597 o pow. 0,1200 ha, 841 o pow. 0,0500 ha, 875 o pow. 0,2100 ha, 930 o pow. 0,1200 ha, 931 o pow. 0,1500 ha.)

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wola Kiełczyńska, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 24 o pow. 0,1200 ha.

zawiadamiam, że zgromadzony został materiał dowodowy do wydania decyzji w trybie art. 8d ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) w sprawie dotyczącej ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w  Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rybitwy, gmina Połaniec, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 458 o pow. 3,8300 ha, 573 o pow. 0,0600 ha, 580 o pow. 0,1100 ha, 600 o pow. 0,3000 ha i 603 o pow. 0,0600 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1.804/4 o pow. 0,0129 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Domaradzice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 245 o pow. 0,4600 ha, 280 o pow. 0,0600 ha, 325 o pow. 1,4000 ha i 327 o pow. 0,0300 ha.

o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Korytnica, gmina Szydłów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1.132 o pow. 0,0100 ha, nr 1.139/4 o pow. 0,9800, nr 1.161 o pow. 1,2500 ha, nr 1.165 o pow. 0,1800 ha, nr 1.643 o pow. 0,0700 ha, nr 2.61 o pow. 39,5200 ha.

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Brody, gmina Oleśnica, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 377 o pow. 0,7000 ha.

o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Łyczba, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24/2 o pow. 0,2700 ha.

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Góra, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 278 o pow. 0,0100 ha, 341 o pow. 0,1600 ha i 358 o pow. 0,8200 ha. 

o uznaniu za mienie gromadzkie działek położonych w obrębie Orzelec Mały, gmina Łubnice, oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 16 o pow. 0,5600 ha i 22 o pow. 0,1100 ha.

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Zdzieci, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

     Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w Bogorii, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 119 o pow. 49,7900 ha, 323 o pow. 19,0800 ha i 373 o pow. 1,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

     Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) zawiadamiam, że sprawa dotycząca ustalenia uprawnionych, o których mowa w art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Przeczów, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem: 59 o pow. 0,3400 ha, 273 o pow. 4,0900 ha i 399 o pow. 0,5500 ha, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Trzcianka, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Suchowola, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Matiaszów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Mikołajów, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 30.09.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej w Osieku, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 17.09.2019r. o uznaniu za mienie gromadzkie działki położonej w obrębie Słupiec, gmina Łubnice, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 115 o pow. 0,7800ha.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rybitwy, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Rudniki, o których mowa w art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.