ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że sprawa wszczęta na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów dotycząca ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow.0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.