ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)w związku z art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140), zawiadamia się, że sprawa ustalenia, czy działki położone w obrębie Zdzieci, gmina Połaniec, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 381 o pow. 10,1900 ha, 384 o pow. 0,1100 ha, 392 o pow. 0,1400 ha, 419 o pow. 4,8100 ha, 420 o pow. 0,1200 ha, 453/1 o pow. 32,8400 ha, 480 o pow. 0,3500 ha i 536/1 o pow. 2,3900 ha stanowią wspólnotę gruntową, nie może zostać załatwiona w wyznaczonym terminie.
Powyższe wynika z faktu, iż dotychczas zgromadzony materiał dowodowy nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy ww. działki stanowią wspólnotę gruntową, w związku z czym wymaga dalszego uzupełnienia.
W związku z tym przewiduje się, że sprawa zostanie załatwiona w terminie do dnia 31 marca 2023 roku.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.17.2021.pdf)GN-II.6821.1.17.2021.pdf2022-12-30 10:33