Starostwo Powiatowe
w Staszowie
                                                                                                                                                                                Staszów, dnia 2022.12.13
GN-II.6821.1.17.2022


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 2000 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 140) zawiadamia się, iż wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Jabłonica, gmina Szydłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerami: 148/2 o pow. 0,1292 ha, 158/4 o pow. 0,0585 ha, 161/2 o pow.0,0390 ha, i 170/8 o pow. 0,0697 ha stanowią mienie gromadzkie.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.17.2022.pdf)GN-II.6821.1.17.2022.pdf2022-12-14 09:03