Starosta Staszowski

Staszów, dnia 2022.03.15

GN-II.6821.1.9.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 8e i art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 140) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 735 ze zm.) po przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ustalenia osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a ww. ustawy, w odniesieniu do nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Niekurza, gmina Osiek, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 218 o pow. 0,0400 ha i 417 o pow. 0,0900 ha.

orzekam

o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Niekurza, na podstawie art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.9.2022.pdf)GN-II.6821.1.9.2022.pdf2022-03-17 14:01