o terminie składania wniosków przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 274/1 o pow. 2,000 ha i 275/1 o pow. 1,5400 ha.

Na podstawie. 8c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 703), w związku z faktem, że decyzja Starosty Staszowskiego z dnia 28.08.2019r., znak: GN-II.6821.1.20.2019 o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łagówka,  gmina Bogoria, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, stała się ostateczna, 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (GN-II.6821.1.20.2019.pdf)GN-II.6821.1.20.20192020-12-16 12:54