DOTYCZY NABORU NA WOLNE URZĘDNICZE STANOWISKO PRACY DS. REJESTRACJI POJAZDÓW W WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 Termin składania dokumentów aplikacyjnych do dnia 10 kwietnia 2024 roku, do godziny 1530