na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi narad koordynacyjnych w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków w Wydziale geodezji i ewidencji gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko d/s budownictwa w Wydziale administracji architektoniczno-budowlanej

na wolne urzędnicze stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i inżynierii ruchu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Staszowie.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy na Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Ewidencji Gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s obsługi archiwum zakładowego-archiwisty w Wydziale Organizacji i Nadzoru

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą.

na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym.

na wolne stanowiska urzędnicze d/s budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

na wolne urzędnicze stanowiska pracy d/s prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

na stanowisko Główny Ksiegowy w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie

na wolne urzędnicze  stanowisko ds. obsługi organów powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Eweidencji Gruntów   

na wolne urzędnicze  stanowisko d/s udostępnienia zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

na wolne urzędnicze stanowisko pracy Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji i Eweidencji Gruntów    

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu

na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budżetu w Wydziale Finansowym

na wolne urzędnicze stanowisko pracy d/s leśnictwa w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki leśnej i ochrony przyrody - zastępcy naczelnika w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - referent ds. osób niepełnosprawnych.

na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - Starszy referent w wymiarze pełny etat

na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie - Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w wymiarze 1/5 etatu

na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnetrznych ( koordynator) w Wydziale Inwestycji i Zamowień Publicznych

na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - referent ds. osób niepełnosprawnych.

na wolne stanowisko urzędnicze ds. udostępniania zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartogrficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów Powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacji i Nadzoru