Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/81/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

 Uchwała nr LXIV/91/23