Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/80/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr LXIV/90/23