Ogłoszenie w sprawie zmiany Uchwały Nr LXII/79/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Uchwała nr LXIV/89/23