Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2012 roku

UCHWAŁA NR 31/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2014 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2014 roku

z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2013 rok