Uchwała Nr 22/11 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2010 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2011 roku

UCHWAŁA NR 20/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2011 rok


UCHWAŁA NR 27/12 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Nr 21/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2011 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2012 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za IV kwartał 2012 roku

UCHWAŁA NR 31/13 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za 2012 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2013 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za III kwartał 2013 roku