Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za I kwartał 2020 roku.