Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Staszowskiego za II kwartał 2019 roku