w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie w sprawie absolutorium.