w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2027