w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot. absolutorium za 2021 r.