Opinia RIO o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Staszowskiego za I półrocze 2021 roku