Uchwała Nr XLVII/1/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2006.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2006 rok