z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu projektu przebudowy przyłącza wodociągowego oraz projektu technicznego węzła ciepłowniczego budynku realizowanego w zadaniu pn.: „Rewitalizacja zdegradowanego budynku użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 1 w Staszowie”.

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 22-2022.pdf)Nr 22-2022.pdf2022-06-22 11:11