SKARBNIK POWIATU

  mgr inż. Jolanta Piotrowska

   telefon: 15 864 27 65  w. 33


Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących  powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz  udzielania upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

.