Numer kolejny w ewidencji

Nazwa stowarzyszenia zwykłego

Data wpisów do ewidencji

1. Cel/cele działania stowarzyszenia zwykłego

2. Teren działania stowarzyszenia zwykłego

3. Środki działania stowarzyszenia zwykłego

Adres siedziby stowarzyszenia zwykłego

Reprezentacja stowarzyszenia zwykłego

Organ kontroli wewnętrznej stowarzyszenia zwykłego

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

Status organizacji pożytku publicznego

Przekształcenie lub rozwiązanie stowarzyszenia zwykłego

Likwidator stowarzyszenia zwykłego

Zastosowanie wobec stowarzyszenia zwykłego środków nadzoru

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4. "Organizacja Natura"  24.06.2016

1.

Działalność w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

2.

Teren Rzeczpospolitej
 Polskiej

3.

 składki członkowskie

Wola Osowa 22, 28 - 200 Staszów Sowiński Grzegorz   Uchwała o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia z dnia 22.05.2016  nie       SO.512.2.2016.II
 5  "Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i ochrony środowiska"  23.08.2016  

1.

Działalność na rzecz przeciwdziałaniu budowy chlewni na terenie wsi Oględów

2.

Miasto i gmina Staszów, wieś: Oględów, Sielec; Miasto Staszów, ul.Oględowska

3.

Składki członkowskie

 ul. Kilińskiego 8/7, 28-200 Staszów  Dominik Wesołowski    Uchwała nr  2 o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia z dnia 18.08.2016  nie        SO.512.3.2016.II
6. Staszowskie Stowarzyszenie Geodetów 10.10.2016

1.

Reprezentacja interesów geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec władz samorządowych i państwowych

2.

Powiat staszowski

3.

Składki członkowskie

ul. Krakowska 14, 28- 200 Staszów

Zarząd Stowarzyszenia:

Maciej Sochacki - Prezes zarządu; Łukasz Ćwiek-wiceprezes; Kamil Kasperczyk-wicepres; Tadeusz Pęski-sekretarz; Dariusz Nowak-skarbnik

  Uchwała nr  2/2016 o przyjęciu Regulaminu Stowarzyszenia z dnia 03.10.2016 nie       SO.512.4.2016.II
7. ,,Koło Gospodyń Wiejskich w Łyczbie 19.12.2016 rok

1. Propagowanie i potrzymywanie danych i obecnych tradycji ludowych, Reprezentowanie potrzeb i obrona interesów kobiet wiejskich

2. Powiat Staszowski

3. Składki członkowskie

Wieś Łyczba

28-232 Łubnice

Zarzad Stowarzyszenia:

Nowak Wioletta

Komisja Rewizyjna

Łajda Helena

Rodenko Ludmiła

Mróz Danuta

Uchwała nr 2/2016 o przyjęciu regulaminu nie        
8. ,,ZORZA JUNIOR" 24.02.2017 rok

1. Promocja gminy na terenie powiatu, wojweództwa, a w dalszych etapach na terenie całego kraju.

Kształtowanie pozytywnych cech charakteru osobowosci dzieci i młodzieży

Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych

2. Teren UE

3. Składki Członkowskie

Pęcławice Górne 41,

28-210 Bogoria

Prezez

Zarząd Stowarzyszemia

Krzysztof Zieliński

  Uchwała o przyjęciu regulaminu z dnia 16.02.2017 rok nie        
9.

Stowarzyszenie

Motocyklistów Ziemi Staszowskiej zwane Staszowska Grupa Motocyklowa

10.05.2017

1. Rozpowszechnianie ogólnych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

- wspólne działanie na polu ochrony motocykli zabytkowych.

2. Teren Rzeczpospolita Polska

3. Składki Członkowskie

 

ul. Konstytucji 3 Maja 2B

28-200 Staszów

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Albert Madej

  Uchwała o przyjęciu regulaminu dnia 10.05.2017r. nie       SO.II512.4.2017
 10. Stowarzyszenie aktywności fizycznej Endorfina  31.08.2017r

 1.Rozpowszechnianie japońskich systemów, sztuk i sportów walki

2. Teren

Staszów

3. Składki Członkowskie

 ul. Oględowska 17a

28-200 Staszów

 Tomasz Strojny    Uchwała o przyjęciu regulaminu 21.08.2017  nie        SO.II512.8.2017
11.

Stowarzyszenie "Jest moc"

31.01.2018

1.aktywizacja,edukacja i integracja społeczności lokalnej, działalność wychowawcza,działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja zdrowia,ochrona zdrowia

2. Teren

Polska

3. Składki Członkowskie, dotacje,darowizny,zbiórki publiczne,spadki,dochody z majątku stowarzyszenia

ul.Konstytucji 3 Maja 12/59

28-200 Staszów

Paulina Olszewska   Uchwała o przyjęciu regulaminu 20.01.2018 nie       SO.II512.9.2018
12. Stowarzyszenie "NIEZADOWOLENI" 22.08.2018

1.Działanie na rzecz lokalnej społeczności, wszechstronne propagowanie informacji, pobudzanie świadomości obywatelskiej społeczeństwa

2. Miasto i gmina Staszów

3. Składki Członkowskie, dotacje,darowizny,zbiórki publiczne,spadki,dochody z majątku stowarzyszenia

ul.Langiewicza 3/8

28-200 Staszów

Piotr Kasperkiewicz   Uchwała nr  3 o uchwaleniu Regulaminu Stowarzyszenia z dnia 06.08.2018  nie        SO.II512.2.2018
13. Stowarzyszenie Historyczno-Archeologiczne im 2 Pułku Piechoty Legionów w Staszowie 27.08.2018

1.Zgłębianie histori regionu, tworzenie bazy danych na temat historii dawnych obszarów województwa sandomierskiego oraz Rzeczypospolitej, gromadzenie i zabezpieczenie materiałów archiwalnych dotyczących poznawanego terenu, tworzenie ekspozycji rzeczy znalezionych

2. RP

3. Składki członkowskie

ul. Mickiewicza 48/4, 28 - 200 Staszów Grzegorz Rogala   Uchwała nr 1/2018 o uchwaleniu Reguleminu 15.05.2018 nie       SO.II512.3.2018
14. Stowarzyszenie Miłośników Badmintona "BAD-BOYS" Staszów 27.02.2019

1. Popularyzowanie badmintona wśród dzieci, młodzieży, dorosłych jako formy rekreacji ruchowej; propagowanie sportu jako zdrowego trybu życia oraz formy spędzania wolnego czasu; tworzenie nawyków społecznych oraz uczestnictwa w imprezach sportowych zarówno czynnie jak i biernie (kibicowanie); krzewienie idei fair-play

2.RP

3.Składki członkowskie, dotacje, zbiórki publiczne, spadki, zapisy, dochodów z majątków stowarzyszenia

ul .11 Listopada 27, 28-200 Staszów Łukasz Bartłomiejczuk   Uchwała o przyjęciu Regulaminu 06.01.2019 nie        
15. Kajman Połaniec 10.10.2019

1. Współdziałanie w upowszechnianiu umiejętności pływania; Popularyzacja, upowszechnianie oraz rozwój sportu; harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży; upowszechnianie aktywności fizyczne;promocja i profilaktyka zdrowotna

2.RP

3.Składki członkowskie, dotacje

ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec Łukasz Maj Kacper Ciepiela

Uchwała o przyjęciu Regulaminu z 27.09.2019

Uchwała o zmianie nazwy stowarzyszenia z dnia 15.12.2022

nie       SO.II.512.2.2019
16. Runnig Połaniec 12.05.2020

1. Promocja i upowszechnianie aktywności fizycznej, bieganie, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie oraz triathlon, organizacja imprez sportowych

2. RP

3.Składki członkowskie, darowizny, zapomogi, zapisy, spadki, ofiarność publiczna, dotacje, subwencje

ul. Witosa 1
28-230 Połaniec

Szweda Sebastian - Prezes,

Kowalik Mariusz - Wiceprezes,

Łukaszek Michał - Skarbnik,

Zięba Tadeusz - Członek Zarządu

Gawroński Paweł - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jarosław Żak

Michał Lampart

Marcin Czegus

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dn. 12.05.2020 nie        SO.II.512.1.2020
17. Akademia Boksu: Spontan Staszów 29.05.2020

1. Inicjowanie i organizowanie działalności sportowej, upowszechnianie kultury fizycznej, rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej

2. powiat staszowski

3.Darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku z stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej

ul. Jana Kilińskiego 6/44

28-200 Staszów

Adrian Nawrot  

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia

z dnia 12.05.2020

 

         SO.II.512.2.2020
18. Pogoń 2020 Staszów 31.12.2020

1.Prowadzeń zajęć piłkarskich, obozów, półkolonii, turniejów i inne przedsięwzięcia klubowe dla dzieci młodzieży w wieku od 5 do 18 roku życia.

2.RP

3.Składki członkowskie

ul. Żeromskiego 43

28-200 Staszów

Damian Krakowiak  

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia

z dnia 23.12.2020

nie       SO.II.512.3.2020
19. Stowarzyszenie na rzecz bezdomnych zwierząt Happy End 28.06.2021

1. Niesienie pomocy porzuconym i skrzywdzonym psom rasy i w typie rasy owczarek niemiecki; podejmowanie wszelkiego rodzaju inicjatyw mającego na celu zlikwidowanie bezdomności wśród zwierzą a w szczególności wsród przedstawicieli owczarek niemiecki; Integracja środowisk pro zwierzęcych; wspieranie wszelkich działan w zakresie zwalczania zwierzęcej bezdomności; Ochrona środowiska i ochrona zwierząt

2.RP

3.Składki członkowskie, zbiórki publiczne, dotacje, darowizny

Wola Wiśniowska 7, 28 - 200 Staszów

Beata Głowacka-Prezes

Karolina Madetko-Wice Prezes

Ilona Wojciechowska-Członek Zarządu ds. Finansowych

  Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dn. 06.06.2021 nie        SO.II.512.1.2021
20. "Morsy Staszów" 12.07.2021

1.Organizowanie ruchu morsów-ludzi propagujących kąpiele w niskich temperaturach; rozpowszechnianie kultury fizycznej i poprawy sprawności fizycznej i cech psychofizycznych; prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa nad wodami i ochrony  środowiska naturalnego

2. RP.

3.Składki członkowskie, dotacje, subwencje, zbiórki publiczne, dotacje, darowizny, granty, dochody z majątku stowarzyszenia

adres siedziby:

ul.Kołłątaja 1, 28-200 Staszów

 

adres koresp:

Podmaleniec 52, 28-200 Staszów

Marcin Bąk-Prezes zarządu

Maciej Kondek - z-ca prezesa

Wioletta Bąk - sekretarz

Tomasz Zgodziński - członek zarządu

Andrzej Gondek-członek zarządu

Komisja rewizyjna

Karol Szercer

Krzysztof Grabka

Sebstian Kijewski

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dn. 11.06.2021  nie       SO.II.512.2.2021
21. Stowarzyszenie "Wspólnota Oleśnicy" 01.12.2021

1.Inspirowanie i wspieranie inicjatyw oraz akcji obywatelski w celu aktywnego uczestnictwa mieszkanców w życiu publicznych; działanie wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem; udzielanie pomocy zdrowotnej, technicznej i edukacyjnej;promocja i organizacja wolontariatu w Polsce;

2.RP

3.Składki członkowskie, dotacje,darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne

ul. Zakościele 1

28-220 Oleśnica

Monika Kosałka-Prezes

Edward Lalewicz-Skarbnik

Wiesław Czupryn-Sekretarz

 

  Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dn. 06.11.2021 nie       SO.512.3.2021
22. Stowarzyszenie Staszowski Klub Miłośników Sztuk Pięknych 24.08.2022

1.Działanie na rzecz budowy, integracji, aktywizacji i rozwoju środowisk lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata,edukacja, ekologia, prawa człowieka,ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny oraz pomoc społeczna i zdrowia.

2.RP

3.Składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, dotacje,  subwencje, udziały, lokaty, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności

 

ul. Szkolna 14

28-200 Staszów

Tadeusz Blicharz - Prezes

Jerzy Czerna - Z-ca Prezesa

Grażyna Szlęk - Skarbnik

Hubert Gawłowicz - Członek Zarządu

Aleksandra Nasternak - Członek Zarządu

Leszek Ptaszkiewicz - Członek Zarządu

Józef Żak - Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Ewa Blicharz

Zofia Czerna

Władysław Sadłocha

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia z dn. 20.08.2022 nie       SO-II.512.4.2022
23. Staszowskie Stowarzyszenie Tradycji Polskiej 16.02.2023

1. Kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży obywatelskiej postawy wobec spraw obronności RP. Działalność oświatowo-wychowawcza, rozpowszechnianie turystyki motocyklowej, szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy.

2. RP

3. Składki członkowskie, dotacje, darowizny, zbiórki publiczne, spadki i zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia.

28-230 Połaniec

Rudniki 68

Mirosław Gad  

Uchwała o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dn. 04.12.2022

nie       SO-II.512.1.2023
24. Stowarzyszenie Przyjaciele Szydłowa 27.07.2023.

1. Popularyzacja wiedzy i kształtowanie etyki społecznej; organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów i seminariów; organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych

2. Województwo świętokrzyskie

3.Składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej, dotacji

Szydłów, ul. Kazimierza Wielkiego 5, 28-225 Szydłów

Jan Klamczyński - Prezes

Aleksandra Osowska-Wiceprezes

Zbigniew Skonecki-Skarbnik

  Uchwała nr 2/2023 o przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dn. 23.07.2023 nie       SO-II.512.2.2023
25. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami AHIMSA 16.08.2023

1.Poprawa warunków bytowych zwierząt hodowlanych; dążenie do wprowadzenia uregulowań prawnych mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt; zwiększenie troski i empatii o zwierzęta wśród młodego pokolenia Polaków; promowanie zdrowego stylu życia

2. RP

3. Składki członkowskie, dotacje dokonywane przez osoby fizyczne, organizacje oraz organa administracji Unii Europejskiej i władzy państwowej, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenie

Wola Osowa 64

28-200 Staszów

Maciej Wasiak   Uchwała przyjęciu regulaminu stowarzyszenia zwykłego z dn. 12.05.2023 nie       SO-II.512.3.2023